Type: Rookmachine
Eigenschappen: Met deze machine kunnen we gemakkelijk lekkages opsporen.

Over dit apparaat:
Soms is het moeilijk of helemaal niet te zien waar een lekkage zich bevindt. In dat geval zetten wij onze rookmachine in. Dit apparaat produceert rook wat wij in de leiding blazen. Uiteindelijk komt de rook naar buiten op de plaats waar het lek zich bevindt. Simpel maar doeltreffend!

Kan ingezet worden bij:
Rioolreiniging en reparaties.

Ik wil graag meer informatie